warsztat - zasady ikonografa  
  elementarz ikonografa - to tylko najbardziej podstawowe wiadomości  
  Jak powstaje ikona  |  Kanon ikony i jego cel  |  Zasady ikonografa  |  Modlitwy ikonografa  |  

powrót do menu

Podlinniki  |  Symbolika kolorów  |  Pigmenty   |  
     
 

Zasady ikonografa

1. Przed rozpoczęciem pracy przeżegnaj się; módl się w milczeniu i daruj swym winowajcom.

2. Pracuj w skupieniu nad każdym szczegółem swej ikony, jakbyś pracował przed samym Bogiem.

3. W czasie pracy módl się, by wzmocnić się fizycznie i psychicznie; unikaj przede wszystkim zbędnych słów i zachowuj ciszę.

4. Swe modlitwy kieruj w szczególności do tych świętych, których oblicza malujesz. Pilnuj, by umysł twój nie rozpraszał się, a święty będzie blisko ciebie.

5. Gdy masz wybrać kolor, wyciągnij w głębi swego serca rękę do Boga i spytaj Go o radę.

6. Nie bądź zazdrosny o pracę swego bliźniego; jego powodzenie należy również do ciebie.

7. Gdy twa ikona jest już skończona, podziękuj Bogu, że w miłosierdziu Swym obdarzył cię łaską malowania świętych wizerunków.

8. Niech twa ikona zostanie poświęcona poprzez umieszczenie jej na ołtarzu. Bądź pierwszą osobą, która się przed nią pomodli, nim przekażesz ją innym.

9. Nie zapominaj o radości obdarowania świata ikonami, radości pracy przy malowaniu ikon, radości sprawiania, że święty jaśnieje przez twą ikonę, radości zjednoczenia ze świętym, którego oblicze malujesz.

(podaje za: Jim Forest, Modlitwa z ikonami, "homini" Bydgoszcz 1999)

 

powrót do menu        

Ó Jacek Wróbel