galeria  
 

prezentuję tu ikony mojego autorstwa, uporządkowane w podgrupach od najnowszej do najstarszej

powrót do menu

     
 

...lud stojący przed ikonostasem, on przede wszystkim powinien w nim widzieć i dostrzegać właśnie to (...): hipostazę Boga Słowa w ciele. Bo wiesz dobrze, że ikoną nie ujawniam ani ja, ani ona sama z siebie tego nie czyni, ani też jest w niej ujawniona niepojęta, więc i w żaden sposób niewyrażalna boskość Boga, ani Jego człowiecza natura, lecz tylko i wyłącznie Osoba Boga Syna w ludzkim ciele. Jest bowiem tak, jak mówi Teodor Studyta: „Każdy portret jest portretem hipostazy a nie natury”. Nie jestem buntownikiem, nie mam siebie też za egzegetę ani interpretatora. Jestem jednak malarzem, nie kopistą, od którego możesz żądać wiernego odtworzenia duktu pisma, wierności przeniesienia.

   

  
 

Ikony Chrystusa:

 
       Mandylion    (2004)  
       Oblicze śnieżne    (2004)  
       Oblicze Chrystusa    (2004)  
       8 ikon Oblicza Chrystusa     (2003)  
       Pantokrator - Chleb Życia     (2003)  
       Pantokrator - Zbawiciel i Dawca Życia   (2003)  
       Oblicze białe   (2003)  
       Pantokrator   (2002)  
       Acheiropoieton   (2002)  
       Mandylion      (2000)  
     
  Ikony Matki Bożej:  
       Matka Boża Gruzinska   (2007)  
       Matka Boża Znaku   (2005)  
       Eleusa z Konstantynopola   (2004)    
       Orantka   (2002)  
       Matka Boża "Krzew Gorejący"   (2002)  
       Oblicze Czarnej  Madonny   (2001)  
       Matka Boża Troskliwa   (2001)  
       Matka Boża Bolesna - Pieta      (2000)  
       Matka Boża Czuła     (2000)  
       Matka Boża Częstochowska     (2000)  
       Matka Boża Hodogetria      (2000)  
     
 

Ikony świętych:

 
 

     Święta Rodzina   (2007)

 
 

     Św. Jan Chrzciciel   (2005)

 
 

     Św. Michał Archanioł i św. Jan Chrzciciel (deesis)    (2004)   

 
 

     Św. Michał Archanioł     (2003)  

 
 

     Św. Jakub Apostoł     (2003)

 
 

     Św. Archanioł Gabriel - Zwiastun Pokoju  (2003)

 
 

     Święta Rodzina   (2003)

 
 

     Św. Paweł   (2002)

 
 

     Św. Wawrzyniec, diakon   (2002)

 
 

     Św. Franciszek z Asyżu   (2001)

 
 

     Św. Archanioł Michał   (2001)

 
 

     Św. Jan Chrzciciel   (2001)

 
 

     Św. Antoni Pustelnik    (2001)

 
     
 

Ikony świąteczne:

 
 

     Zstąpienie do Otchłani   (2005)

 
 

     Przyniesienie Jezusa do Świątyni   (2004)  

 
 

     Przemienienie   (2003)  

 
 

     Wskrzeszenie Łazarza   (2002)

 
 

     Trójca Święta - Nawiedzenie Abrahama    (2001)

 
     
powrót do menu      

Ó Jacek Wróbel